Nokia Mobile Price List on April 2019

Nokia 130(White)

Rs. 1,699.00
Rs. 1,760.00

Nokia 105 Ds(Black)

Rs. 1,273.00
Rs. 1,390.00

Nokia XL (White, 4 GB)(768 MB RAM)

Rs. 7,999.00
Rs. 11,999.00

Nokia XL (White, 4 GB)(768 MB RAM)

Rs. 7,999.00
Rs. 11,999.00

Nokia 105(Cyan)

Rs. 1,249.00
Rs. 1,599.00

Nokia 3310 DS(Dark Blue)

Rs. 3,390.00
Rs. 3,599.00

Nokia 3310 DS(Yellow)

Rs. 3,369.00
Rs. 3,599.00

Nokia XL (Black, 4 GB)(768 MB RAM)

Rs. 8,999.00
Rs. 11,999.00

Nokia E63 (White, 110 MB)

Rs. 4,899.00
Rs. 9,987.00

Nokia 105 DS(Blue)

Rs. 1,349.00
Rs. 1,399.00

Nokia 222(White)

Rs. 2,800.00
Rs. 2,999.00